MOTOR SLEDGE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Berle či vozík, symboly bezmocnosti, se totiž při sledge hokeji nepoužívají. Všichni mají stejné vybavení a jen celý tým a jeho spolupráce dokáže zvítězit nad soupeřem.

Sledge hokej v Jihočeském kraji je 18 let neúnavné práce desítky lidí, hledání partnerů v celém regionu, desetitisíce kilometrů cestování na zápasy i tréninky, stovky hodin vývoje a výroby pomůcek .Mnoho zápasů vítězných, ale i prohraných. Desítky zdravých i hendikepovaných co sledge hokej zkusili, řada pomocníků, ale také boj s administrativou.

Výsledkem je však řada českých reprezentantů jenž reprezentovali ve sledge hokeji nejen náš kraj, ale i naši zemi na třech kontinentech mistrovstvích Evropy, Mistrovstvích světa i paralympijských hrách.

Děkujeme všem, kteří se na této práci podíleli, podílejí a chtějí podílet.

Rádi Vás přivítáme v našich řadách

Kontakty

SKV České Budějovice, z.s.
K. Weise 2517/16
370 04 České Budějovice
ICO: 26985071
č.ú. 115 – 9725470297/0100 Komerční Banka

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 4019.

Email: skv.kralove@seznam.cz, info@skvkralove.cz
Telefon: +420 730 507 499 – předseda klubu +420 774 705 040 – místopředseda klubu

Datová schránka: usk7k3m

Kontaktní osoby:
Předseda klubu, člen výkonného výboru – Dominik Zajan, +420 730 507 499, 02dominikzajan@seznam.cz

Místopředseda klubu, člen výkonného výboru – Zdeněk Klíma, +420 774 705 040, skv.kralove@seznam.cz

Člen výkonného výboru – Jiří Rumplík, +420 607 566 578, jiri.rum@centrum.cz

Revizor – Petr Vacek, +420 722 533 422, vacek01@email.cz

Média, webové stránky – Dominik Zajan, +420 730 507 499, 02dominikzajan@seznam.cz